Tävlingsdirektiv

Obs! Läs också direktiven på TC, det kan finnas kompletteringar där.

Regler

I tävlingen följs FOF:s grenregler, specialdirektiven för  FM samt dessa tävlingsdirektiv. FOF:s specialdirektiven på internet  www.suunnistusliitto.fi  och på resultattavlan i tävlingscentrum.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare

Jarmo Leppänen p. 040 5449944

Banläggargruppens ledare

Aki Nieminen

Informatör

Jari Jokela p. 050 4860445

Resultatservice

Pasi Viitala

Start

Antti Mäkinen

Mål

Ari Setälä

Tävlingscentrum

Jorma Nieminen

Restaurang

Elina Porkka

Info

Outi Leppänen

Trafik

Jukka Mäkinen

Värd för inbjudna

Heikki Toivanen p. 050 4222082

Kontrollanter

Teknisk specialist

 Jari Kymäläinen, Finlands Orienteringsförbund

Bankontrollant

 Jarmo Mauriala, Koovee

Tävlingsjury

Ordförande

Jouni Mähönen, TP

Medlemmar

Outi Borgenström, IkNV och Antti Uotila, OrPo

Info

Info-punkten är öppen i TC lördag 7.9. kl 9.00 - 15.00 och söndag 8.9. kl 8.00 - 16.00.

Tavlingskarta

Tävlingskartan,är offset-tryckt, 6-färgad, i skala 1:10 000, ekvidistans  5 m. Kartans storlek i kvaltävlingen är A4 och i finalen antingen A4 eller A3 beroende på banlängd. Kartorna är i plastfodral. I B-finalen används utskriftskarta. Terrängsarbetet har avslutats i augusti 2013.

Kontrollangivelser

Kontrollangivelser finns inte tryckta på kartan. Lösa  kontrollangivelser finns vid starten. Vid startplatsen finns varken plastfickor eller fastsättnings­materiel för kontrollangivelser.

Förbjudna områden

Arrangören påminner tävlarna om grenreglerna gällande förbjudna områden (3.61, 3.62 och 3.64) och vad brott mot dessa regler leder till (4.62).

Förbjudna områden är på kartan angivna med normala karttecken ELLER med banpåtryckning.

De tävlande får vistas i tävlings­terrängen endast under sin egen prestation.

I tävlingscentrum är förbjudna om­råden markerade med blå-gula band.

Tävlingsnummer

I alla klasser används nummerlappar. De som kvalificerat sig  till A-finalen, får nya nummerlappar för final­tävlingen. I B-finalen används samma nummerlappar som i kvalen.

Tävlingsnumren finns vid stratplatsen båda dagarna. Det finns inga säker­hetsnålar vid starten. Tävlaren fäster nummerlappen på bröstet med egna säkerhetsnålar. Nummerlap­parna får inte böjas eller skymmas. Utan tävlingsnummer kan man inte tävla.

TÄVLINGSKLASSER, BANLÄNGDER OCH STARTER

Avstånd till start på lördagens kval är 1100 m och på söndagens  A- och B-finaler  1200 m. Snitsling till start börjar från infopålen.

Kvalen på lördag 7.9.2012, första start kl 11.00

Se tabellen i de finskspråkiga direktiven.

A-finalen på söndag 8.9.2013, första start kl 10.00

Se tabellen i de finskspråkiga direktiven.

B-finalen på söndag 8.9.2013, första start kl 10.00

Se tabellen i de finskspråkiga direktiven.

Snitslingar

Snitslingarna börjar från infopålen. Snitslingen ska ovillkorligen följas till starten.

Tävlingskorten

Tävlande är själv ansvarig för att emit-brickan fungerar och att det används samma bricka som har anmälts i anmälan. Tävlingens arrangör kontrol­lerar inte emit-brickornas nummer vid starten. Ifall tävlaren använder någon annan bricka än den som har anmälts, leder detta till diskvalificering (grenregler 11.518).

För ändring av emit-brickans nummer debiteras tre (3) euro. Ändring ska göras skrifligt på tävlingscentralens info före tävlingens start. Emit-brickans nummer kan inte ändras vid start.

Emit-brickor kan hyras (avgift 5 euro/bricka) på tävlingscentralens info. Brickorna återlämnas också på samma ställe. För ej återlämnade hyrbrickor debiteras 70 €.

Modellkontrollen finns vid infopålen där tävlarna kan kontrollera att emit-brickan fungerar.

Start

Både på kvaldagen och finaldagen används bara en start. Ingen start­tröskel används.

Tävlingsnummer, kontrollangivelser och Emit-kontrollappar finns vid starten.

Det är obligatoriskt att använda kontrollappen i Emit-brickan. Tävlande skriver sitt tävlingsnummer på lappen.

Startförfarande:

-4 minuter: tävlaren kallas in startfållan, kontroll av tävlingsnummer

-3 minuter: tävlaren nollar Emit-brickan

-2 minuter: tävlaren får se modell­kartan

-1 minut: tävlaren går fram till kartlådan

Startsignal: tävlaren tar sin karta från kartlådan och tävlingen börjar

Tävlarna ansvarar själva för att ta rätt karta. Snitsling från starten till K-punkten.

De försenade tävlarna bör anmäla sig till funktionären som ger lov att starta.

Starten stängs 10 minuter efter sista starttid.

I närheten av starten finns en toalett för tävlarna.

Finalens starttider

Startlistor för söndagens finaler publiceras på lördagen i tävlings­centralen och på tävlingens internet-sidor (www.rastinokia.fi) på lördagen senast kl 20.00.

Kontroller

Kontrollerna är markerade med orange-vita kontrollskärmar i terrängen. Modellkontroll finns vid infopålen.

Vatskekontroll

På söndagen finns två varandra närliggande vätskepunkter, som är markerade på kartan. Det finns vatten att dricka.

Första hjelp

I tävlingscentralen finns ett första hjälp -ställe bredvid infon. Här finns läkare och ambulans. Båda dagar finns ett första hjälp –ställe i terrängen. Den är markerad  påi kvaltävlingens karta. På grund av brist på utrymme är den inte markerad på söndagens karta: den ligger mellan de två vätskepunkterna.

Mål

I tävlingen används målstämpling. Efter målstämplingen går tävlarna till stämplingskontroll. Möjliga fel eller brister behandlas strax efter stämplings­kontrollen. Också tävlande som avbryter löper normalt genom målet och lämnar sin karta till funktionären.

I kvalen och finalen insamlas kartorna från alla tävlande i mål ända tills finalens sista starttid. Kartorna återfås på söndagen efter sista start. Speakern informerar detta.

Målet stängs båda dagarna kl 16.00.

Resultat

Resultaten sätts upp på resultattavlor och på internet. Tävlarna har möjlighet att printa ut sina egna mellantider vid printstället, som ligger nära målet. Arrangören hoppas på att undvika onödiga print, eftersom mellantider kan också läsas på internet.

Kvaltävlingens resultat och finalens starttider publiceras på lördagen i tävlingscentralen och på tävlingens internet-sidor (www.rastinokia.fi) senast på lördagen kl 20.00.

Resultaten uppdateras också under tävlingens gång på tävlingens internet-sidor.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker i tävlingscentrum vid flera olika tillfällen. Tidtabellen publiceras på infotavlan.A-finalens tre bästa tävlare belönas med FM-medaljer och hederspris. I klasser  H35-H70 och D35-D70 belönas tävlarna som placerat sig på platserna  4 – 6 med FM-plaketter. Segrarna I B-finalen belönas med hederspris som kan hämtas på info när resultaten är klara.

Parkering och parkeringsavgift

Parkeringen ligger i närheten av tävlingscentrum.

Parkeringsavgift är 5 euro för hela veckoslutet. Avgiften betalas på info där man får en parkeringsbiljett, som ska placeras i vindrutan. Utan biljetten kan man inte lämna parkeringsplats.

Föreningstält

I närheten av mål finns det område för föreningstält.

Omklädning, tvätt och toalett

Omklädning och tvätt sker i tävlingscentralen i terrängförhål­landen. Det finns varmt vatten på tvättplatsen. Tvättmedel är förbjudet att användaRengöring av utrustning är förbjudenAvstånd till tvättplatsen är ca. 100 m och det finns snitsling från infopålen.

Det finns en toalettvagn mellan tvättplatsen och parkeringsområdet. I närheten av startplatsen finns toalett vardera dagen.

Barnpasing

Barnpassning ordnas båda tävlings­dagar i tävlingscentralen. Man ska föranmäla sig till barnpassning med email till rastinokia@rastinokia.fi.

Utrustning

Transport för utrustning ordnas INTE.

Restaurang

På TC finns tävlingsrestaurang där man kan köpa varm  mat (matkupon­ger köps på info), kaffe, grillkorv, dryck, godsaker osv. båda dagarna. Menyn finns på sidorna.1 och 14. och på nätet.

Alla betalningar på TC sker kontant. Bank- eller kreditkort gäller inte.

Hittegods

Hittegods samlas till info-punkten. Efter tävlingen kan de efterfrågas från nummer 040 5241499/Outi Leppänen eller via email leppanen.leppanen@gmail.com.

Motionsorientering

Det finns möjlighet till motions­orientering på lördagen: anmälning och instruktioner på info. Avstånd till start 3,5 km (vid tävlingens ankomst­vägledning, klubbhuset Päivölä). Egen Emit-bricka eller hyrbricka från info. Motionsorienteringens avgift 8 euro betals på info eller på motionsorien­teringens startplats. Som avgift accep­teras också Liikunta- och Kulttuuri­seteli samt seriebiljetter av Nokirastit.

Man kan välja mellan tre olika banor:

Bana K1 2.6km

Bana K2 3.9km

Bana K3 5.6km