Ratamestarin vinkit

Maasto

Kilpailualue on noin 5 neliökilometrin suu­ruinen yhtenäinen metsäalue. Korkeuseroa maastos­sa on noin 80 m. Peltoja alueella ei ole lainkaan. Ainoa merkittävä kulku-ura on kartan keskivaiheilla sijaitseva metsäauto/kärrytie, jonka varrella sijaitsee ensiapupiste ja sunnuntaina myös juomapisteet. Yk­sittäisiä polkuja alueella on vain muutamia. Valta­osaltaan maasto on sammalpeitteistä havumetsää, jonka kulkukelpoisuus vaihtelee suuresti eri metsä­lohkojen välillä.

Kartta

Kartta on ammattikartoittaja Eero-Anttti Longan käsialaa. Se on selkeä­lukuinen ja kohteet on kuvattu karttanormien mukaisesti. Alikokoisia kohteita ei ole piirretty karttaan. Pienipiirteisillä alueilla maaston koukerot on sopivasti yleistetty ja kartan luettavuus on näin säilynyt. Kallioalueilla harmaalla värillä on kuvattu vain paljaat kallioalueet, ei jäkäläpeitteisiä alueita. Maastossa on runsaasti ns. hirvenpolkuja, jotka alkavat tyhjästä ja loppuvat yhtä nopeasti. Näitä ei ole piirretty karttaan. Myöskään vanhoja, jo heinittyneitä, ajouria ei löydy kartalta.

Kuvattujen kivien minimikorkeus on noin 1.5 metriä. Kartan länsiosassa suoritet­tiin viime talvena mittava metsänhoitotyö, jonka seurauksena maastoon jäi ajouria ja hakkuujätteitä. Ajourista karttaan on piirretty kokoojaurat, joista maastoon on jäänyt selvät renkaanjäljet. Lisäksi alueella näkyy yksittäisiä hakujälkiä, mutta ne päättyvät ”metsään”, eikä niitä ole kartassa. Hakkuujätteistä johtuva pystyvihreä väri alueella on suuntaa-antava, eikä selviä rajoja maastossa huomaa.

Radat

Lähtökohtana ratojen suunnittelussa oli se, että maaston parhaat alueet käytetään finaaliradoilla. Ne suunniteltiin ensin ja jokaiselle finaaliradalle tehtiin sellainen ”karsintapari”, että lauantaista tuttua maastoa ei tule sunnuntaina vas­taan. Maaston suurehkojen korkeuserojen takia finaalilähtö sijaitsee noin 50 metriä maalialueen yläpuolella. Näin lyhyemmille radoille ei tule kohtuuttoman paljon nousua. Lauantain karsinnassa reittien alkuosassa on suhteellisen paljon korkeus­eroa, mutta ratojen pituudessa asiaa on kompensoitu.

Kokonaisuutena kartta ja maasto sekä toivottavasti myös radat ovat SM-kilpai­lujen arvoiset. Uskon, että suunnistustaito ja fyysinen kunto ovat arvossaan tässä kilpailussa.

Toivotan kaikille pihkaniskoille nautinnollisia kokemuksia vaativassa maastossa.

Aki Nieminen, ratamestariryhmän vetäjä

 

Banläggarens kommentar

 

Tävlingsområdet är skogsmark utan åkrar. Sörsta höjdskillnaden är ca. 80 m. Den enda avsevärda leden är en skogsväg i mitten av terrängen, när också förstahjälpsplats och söndagens vätskeplatser ligger. Stigarna är få.

Karta

Kartan är ritad av Eero-Antti Lonka. Han har skapat en tydlig och normenlig karta. De mest detaljerade terrängspartier  har generaliserats lämpligt. Älgstigar, som börjar och slutar plötsligt utan att leda någonstans, har inte ritats in på kartan. Endast alldeles bara berg i dagen är avbildade. Minimihöjd för stenar är ca. 1,5 m.

Terräng

I västra delen av terrängen gjordes senaste vinter ett större skogsvårdsarbete, som lämnade sina spår där. Endast de största utkörningsspåren är utmärkta på kartan, de andra är korta och otydligare.  Fördröjande terrängbotten där har inga tydliga gränser mot normal skog.

Bana

Först planerades finalbanorna. Sedan gjordes varje kvalbana så, att man inte använder samma terrängsparti eller löpleder. På grund av stora höjdskillnader har finalstarten placerats 50 m högre än målet för att undvika för stora stigningar på kortaste banor. På kvaltävlingens banor finns en större stigning i början, men det har beaktats i banlängderna.

Jag tror, att det här är värdigt en FM-tävling och att det är både skicklighet och fysik som gäller här.

Ha en njutbar upplevelse i en krävande terräng.

Aki Nieminen