Kilpailuohjeet

XV Junnukisat 31.5.2012

Kilpailuohjeet

Huom! Tämä on alustava kilpailuohje. Tarkista lopullinen kilpailupaikalla.

Kartta

Tulostekartta 1:10 000, käyräväli 5 metriä. Ajantasaistus 2010-2012.

Kartta koko on RR,TR, H/D12 sarjoissa A5. H/D13 ja vanhemmilla koko on A4.

Rastimääritteet on painettu karttoihin. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kartat ovat muovikotelossa.

Sarja   Matka Rasteja
H16   3,1km 13
  D16 2,8km 12
H14 D14 2,6km 11
H13 D13 2,3km 10
H12 D12 1,8km 9
H12TR D12TR 1,8km 9
H10RR D10RR 2,2km 8
H8RR D8RR 1,5km 5
H10SRR D10SRR 2,2km 8
H8SRR D8SRR 1,5km 5

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät numeroita. Rintanumerot ja emit-tarkistuslipukkeet

noudetaan infon vierestä.

Lähtö

Lähtöön on matkaa kilpailukeskuksesta n. 300 m, ja sinne johtaa sininen viitoitus.

Lähtöjärjestely:

  • Odottelualue.
  • 5 min ennen varsinaista lähtöä: Kilpailijat kutsutaan lähtöpaikalle ja ohjataan mallikartoille.
  • 4min: Lähtöajan ja kilpailukortin tarkistus.
  • 3min: Kilpailukortin nollaus.
  • 2min: RR8- ja RR10-sarjalaiset saavat kartat ja heitä opastetaan.
  • 1min: RR-sarjalaiset tutkivat karttaa ja rataa, H/D12TR ja vanhemmat saavat ottaa kartan.

Leimaus

Kilpailuissa käytetään emit-leimausta. Kilpailijan tulee itse tarkistaa lähtöluettelosta, että

kilpailee oikealla emit-kortilla. Väärällä kortilla kilpaileminen johtaa suorituksen hylkäämiseen.

Tarkista myös mallirastin lähtöleimasimesta, että emit-korttisi on käyttökuntoinen (valo vilkkuu).

RR/TR-erityisohjeet

H/D 8 RR

Reitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Karttoihin reitti on piirretty oranssilla viivalla. Rastitunnukset ovat järjestyksessä RR4, RR5, RR6, RR7, RR8.

Karttoissa rastit ovat järjestyksessä 4, 5, 6, 7 ja 8. Karttoihin on merkitty katkoviivalla myös RR10:n viitoituksen lisäosuus.

H/D 10RR reitillä rastien tunnukset ovat järjestyksessä RR1...RR8. Reitti on piirretty karttoihin oranssilla viivalla. Maastoon reitti on merkitty valkoisella nauhalla.

RR8- ja RR10-sarjojen reitit lähtevät lähdöstä eri suuntiin ja yhtyvät rastilla RR4. Rastilla on ohjaaja auttamassa oikean reitin valinassa. RR-sarjoissa puuttuva tai väärässä järjestyksessä leimattu rasti aiheuttaa 10 minuutin lisäyksen loppuaikaan.

TR kartoihin on piirretty molemmat viitoitukset oranssilla viivalla.

Viimeinen rasti

Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Rastilla on kaksi leimasinta RR8 ja 100.

Kaikki kilpailijat voivat leimata kummalla tahansa leimasimista.

Maali

Viimeiseltä rastilta on n. 90 m viitoitus maaliin. Maalissa käytetään maalileimausta. Siirry

maalileimauksen jälkeen leimantarkastukseen. Kilpailunumerot kerätään pois maaliintulon jälkeen.

Kielletyt alueet

Kilpailumaastossa ei ole kiellettyjä alueita. Kilpailumaastoon meno muulloin kuin kilpasuorituksen aikana on kielletty.

Maasto

Maasto on enimmäkseen väljäpuustoista ja helppokulkuista metsää, jota halkoo muutama latureitti ja metsäautotie. Muuta polustoa on niukalti.

WC ja pesu

WC:n ja pesupaikan sijainti selviää opaspaalulta.

Palkinnot

Kilpailusarjojen kolme parasta palkitaan tulosten selvittyä.

Kaikki RR-sarjalaiset saavat maaliin saavuttuaan palkinnon.

Pysäköinti

Pysäköinti vilkasliikenteisen Koukkujärventien itäpuolella, keskus länsipuolella. Noudata erityistä varovaisuutta tiellä kulkiessasi ja sitä ylittäessäsi. Jalankulkijat kulkevat tien vasenta reunaa. Etäisyys kilpailukeskukseen 300...900 m.

Ensiapu

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.