Kilpailuohjeet

Kansallinen tarkkuussuunnistus, MM-näyttökilpailu
6.6.2009 Nokialla

Sarjat ja kilpailuradat

Elit

Reitin pituus 1,7 km, 20 rastia, suoritusaika 110 minuuttia (1h 50 min). Noususumma 40 metriä. Aikarastit (2 kpl) suoritetaan ennen aikalähtöä.

Kunto

Reitin pituus 1,4 km, 14 rastia, suoritusaika 85 minuuttia (1h 25 min). Noususumma 30 metriä. Kuntosarjalla ei ole aikarasteja eikä nollavaihtoehtoja.

Ajan ylityksestä seuraa yhden pisteen sakko kultakin alkavalta viideltä minuutilta.

Kartta

Suunnistuskartasta muokattu 1:5000/2,5m, 2009. Alkuperäisen kartan yleistystaso on pääosin säilytetty. Maaston runsaskivisyyden takia esim. kivien kokoraja on melko korkea.

Ratojen kulku-ura

Koko reitti kulkee keskeneräistä, mutta sorapintaista ulkoilureittiä pitkin. Reitti on merkitty karttaan keskeneräisen maantien merkillä. Vain tällä reitillä ja sen jatkeena olevilla ruskealla värillä kuvatuilla kaduilla ja kääntöpaikalla saa kulkea. Ulkoilureitillä on leveä, mutta monin paikoin pyörätuolilla kulkukelvoton piennar. Tämän pientaren, samoin kuin reittiä reunustavien silokallioiden käyttö on kielletty. Katselutolpan kohdalla tolpan tasalle asti meno on sallittu.

Merkinnät

Pääosin katselutolppien paikat on ilmaistu sijoittamalla rastin numero kulku-uran varteen vastakkaiselle puolelle, "selän taakse". Monin paikoin tähän ei ole ollut tilaa, vaan katselusuunta on ilmaistu rastinmääritteen viimeisessä ruudussa.

Useimmat katselutolpat ovat molemmille sarjoille yhteisiä. Ne on numeroitu Elit-sarjalle violetein ja kuntosarjalle mustin numeroin. Siellä, missä kahta tehtävää katsotaan samalta tolpalta, on maastoon nauhalla merkitty sektoriraja (vaikka tilanne on muutenkin ilmeinen).

Vastaukset annetaan leimaamalla kilpailijan mukanaan kuljettamalla leimasimella kilpailukortin vastaava ruutu. Leimaukset on suoritettava tehtävien numerojärjestyksessä eikä niitä saa korjata. Kilpailukeskuksessa on saatavilla rajoitetusti lainaleimasimia.

Lähtö

Kilpailukortit jaetaan kilpailukeskuksessa klo 15.00.
Tämän jälkeen siirrytään omatoimisesti lähtöpaikalle 1,5 km autoilla tai päällystettyjä kevytväyliä pitkin. Siirtymistä varten on tarjolla rajatusti opaskarttoja.

Lähtöalueella on uimarannan pysäköintialue. Kuntosarjalaiset voivat siirtyä siitä suoraan aikalähtöön tien toiselle puolelle ja lähteä yhteislähtönä tai sen mukaan kuin ehtivät. Kartan saa lähtöhetkellä.

Elit-sarjalaiset kutsutaan lähtöjärjestyksen mukaan odotuskynnykseltä ensimmäiselle aikarastille sitä mukaa, kuin aikarastit vetävät. Aikarasteilla toimitaan istuen. Vastaukset annetaan kansainvälisten puheaakkosten mukaan: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Toisen aikarastin jälkeen kilpailija jatkaa aikalähtöön, jossa saa kartan ja lähtöajan seuraavalla tasaminuutilla.

Maali

Suoritusaika päättyy kilpailukeskuksessa sijaitsevaan maaliin. Kilpailija luovuttaa kilpailukorttinsa, jonka kopiokappaleen saa itselleen. Oikeat ratkaisut ovat jaossa maalissa.

Tulokset ja palkintojen jako

Palkinnot jaetaan heti, kun lopputulokset ovat selvillä.

Päätoimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Ari Hanttu puh. 040 848 7881
Ratamestari Pertti Hartman, puh. 03 341 2380
Valvoja Kari Pinola, puh. 040 7799237.

Tuomarineuvosto

- Kari Melleri SV puheenjohtaja

Tarkkuussuunnistus lajina ja sen suoritustapa

Tarkkuussuunnistuksessa ei mitata fyysistä suoritusta, vaan laji perustuu päättelytehtäviin. Rata muodostuu tehtävistä, joissa ratkaistaan mikä 2-5 rastilipusta vastaa karttaan merkittyä ja määritteillä tarkennettua rastia.

Eliittitasolla kilpailtaessa voidaan käyttää myös ns. nollarastia, jolloin yksikään tarjotuista rastilipuista ei ole oikeassa paikassa. Tällaisella rastilla saattaa olla vain yksikin rastilippu.

Tarkkuussuunnistuksen tehtäväpisteet eli rastit sijoitetaan hyväpohjaisten kulku-urien (polkujen, teiden jne.) varrelle, jotta myös liikuntarajoitteiset voisivat tasapuolisesti osallistua. Rataa ei merkitä maastoon eli jokaisen on osattava suunnistaa seuraavalle rastille. Erona normaalin suunnistuksen ratamerkintöihin tehtävärastin numero sijoitetaan sen kulku-uran varteen, jossa ns. katselutolppa sijaitsee. Tältä tolpalta kilpailija nimeää rastiliput kirjaintunnuksin A-E vasemmalta oikealle lukien. Jokaisella rastilla kilpailija leimaa vastauksensa siihen kilpailukortin ruutuun, jota vastaava lippu on hänen arvionsa mukaan oikea. Mikäli kyseessä on ns. nollarasti eli mikään rastilipuista ei ole oikea, leimataan vastaus ruutuun Z (kilpailukortissa usein tyhjä ruutu).

Rastinmääritteissä rastinumeron jälkeen on tunnuksen asemesta kirjaimet, jotka ilmaisevat montako rastilippua tehtävällä on. Esim A-C merkitsee kolmea lippua, A, B ja C.

Kilpailijan tehtävänä on ratkaista annettu tehtävä saamansa informaation perusteella. Hän voi päätellä ratkaisunsa havainnoimalla ja vertaamalla karttaa ja maastoa, rastinmääritteitä sekä käyttämällä kompassia. Kilpailija saa liikkua vapaasti sellaisissa paikoissa, johon pyörätuolilla pääsee eli käytännössä poluilla ja teillä.

Normaalien tehtävärastien lisäksi radalla voi olla ns. aikarasteja. Aikarastilla kilpailijalla on minuutti aikaa ratkaista tehtävä. Hän saa käteensä valmiiksi suunnastetun karttapalan sekä määritteen. Aikarastilla ei voida käyttää nollarasteja.

Kilpailussa jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Tuloksissa tehtävien pisteet lasketaan yhteen. Tasatilanteessa ratkaisee aikarasteihin käytetty yhteisaika.

Koska pienetkin ylimääräiset vihjeet voivat ratkaisevasti helpottaa ratkaisun tekemistä, kilpailun aikana on kaikenlainen keskustelu ja yhteistyö kielletty.