Ratamestarin lausunto

Leukavahan maasto on perusnokialaista maastopohjaa; paikoitellen kivikkoista ja korkeuserot vaihtelevat alueittain. Parhaat maastonosat ovat kuitenkin kulkukelpoisuudeltaan jopa erinomaisia ja ne ovatkin saaneet arvoisensa huomion ratasuunnittelussa. Kaikki viljelysmaaksi (keltainen + mustat pisteet) merkityt pellot ovat kiellettyjä alueita. Paikoissa, joissa ne rajoittuvat reitinvalintoihin ja niiden reunaa saa juosta, on rajauksen täsmentämiseksi käytetty lisäksi kielletyn alueen merkkiä kartalla ja nauhaa maastossa.
Lähdöstä 1 lähtevillä radoilla on pitkän matkan luonteen mukaisesti tarjolla myös joitakin pidempiä rastivälejä sekä reitinvalintaa. Turhaa näpertelyä on pyritty välttämään, mutta radat tarjoavat kuitenkin vaihtelevia suunnistustehtäviä jotka vaativat suorituksen rytmittämistä.
Kilpailualueella on muutamia metsäautoteitä, mutta muuten radat kulkevat pääosin yhtenäisessä metsämaastossa. Miesten pääsarja ylittää kahteen otteeseen ajotien, jonka ylityksessä on syytä olla tarkkaavainen.
Lähdöstä 2 lähtevillä radoilla maastoa halkovat muutamat tiet ja useat pellot. Polkuverkosto on niukkaa. Kaikki radat ylittävät kilpailukeskukseen johtavan ajotien, jonka ylityksessä on syytä käyttää erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta. Maastossa on rasteja lähekkäin, joten muistakaa tarkistaa koodi leimauksen yhteydessä.

Suunnistusintoa toivottavat ratamestarit, Petteri ja Marika.