Toimintalinja

Seuratoimintalinja

Rasti-Nokia tarjoaa jäsenilleen ympäristön päästä harrastamaan suunnistusta, sekä suunnistusta tukevaa urheilutoimintaa ympäri vuoden.

Seura tarjoaa liikuntaelämyksiä kaikenikäisille taito- ja kuntotasosta riippumatta. Harrastitpa sitten suunnistusta kuntoilumielessä terveyden edistämiseksi tai tavoitteellisemmin, tähdäten menestymiseen kansallisissa, SM- tai kansainvälisissä kilpailuissa.

Toimintaamme ohjaavia tekijöitä ovat:

 • Terveellisten elämäntapojen omaksuminen 
 • Nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen mielekkään ja haastavan harrastuksen parissa
 • Kuntosuunnistuksen toteuttaminen Nokirastien muodossa kaikenikäisille suunnistuksen ystäville
 • Suunnistuskilpailujen järjestäminen
 • Erilaiset vapaaehtoistehtävät

Tämä toimintaohje määrittää seuran toimintatavat ja sitä tarkastetaan ja täsmennetään vuosittain seuran johtokunnan hyväksymin toimenpitein.

1. Visio

Rasti-Nokia on aktiivisesti toimiva koko perheen suunnistusseura. Seura tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa suunnistusta ja kokea liikuntaelämyksiä taito- ja kuntotasosta riippumatta. Jokainen voi harrastaa ihan vaan kuntoilumielessä terveyden edistämiseksi tai tavoitteellisemmin, tähdäten menestymiseen tavoitteidensa mukaisesti.

Seuralla on pitkäaikainen kokemus laadukkaiden harrastesuunnistus- ja kilpailutapahtumien järjestämisestä. Seurassa on kannustava ja avoin ilmapiiri, jossa jäsenet viihtyvät. Seuraan on helppo liittyä ja toimintaan voi jokainen jäsen osallistua omien tarpeidensa ja resurssiensa puitteissa.

2. Arvot

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:

 • Jokainen voi harrastaa omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti
 • Terveellisten elämäntapojen tukeminen
 • Muiden harrastajien ja luonnon huomioon ottaminen
 • Kaikki saavat osallistua ja kaikkia kannustetaan
 • Tehdään yhdessä ja tuetaan toisiamme

3. Toiminta-ajatus

Rasti-Nokia tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja laadukasta nuoriso-, kilpailu- ja harrastesuunnistustoimintaa, sekä suunnistusta tukevaa urheilutoimintaa ympäri vuoden. Seura valmistaa ja ylläpitää ajantasaisia suunnistuskarttoja sekä huolehtii yhteistoiminnasta Nokian kaupungin ja maanomistajien kanssa.

Seuran toimintamuotoja ovat ensisijaisesti kesäsuunnistus ja resurssien puitteissa myös pyöräsuunnistus, hiihtosuunnistus ja tarkkuussuunnistus.

Seuran kuntosuunnistus Nokirastit on kaikille avointa harrasteliikuntaa. Seura tarjoaa jäsenilleen myös muuta harrastesuunnistustoimintaa.

Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan.

Seura tarjoaa jäsenilleen edellytykset edetä kilpailijana aina kansainväliselle huipulle saakka.

Seura kehittää toimintaansa ympäristöasiat, sidosryhmät sekä muut seurat ja yhteistoimintatahot huomioiden.

4. Organisaatio ja Roolit

Johtokunta

Seuran johtokuntaan kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, sekä 8 johtokunnan jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia.

Johtokunta

 • Vastaa taloudesta
 • Vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta
 • Laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Laatii toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • Hoitaa tiedotustoimintaa

Johtokunnan tulee lakimääräisten tehtävien lisäksi mm.

 • Johtaa toimintaa ja toteuttaa seuran kokousten päätökset
 • Määritellä toiminnan alueet, nimetä niiden tehtäviä hoitamaan toimikunnat ja työryhmät sekä asettaa niille tavoitteet
 • Valita ja vapauttaa toimihenkilöt ja päättää heidän toimisuhteisiinsa liittyvät asiat
 • Päättää palkitsemisista ja muistamisista

Roolit

Puheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajana johtokunnan kokouksissa
 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti

Varapuheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena ja varahenkilönä
 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti

Taloudenhoitaja

 • Seuran tilien käyttö ja maksuliikenne
 • Yhteydenpito kirjanpitäjään ja tilintarkastajiin
 • Jäsenmaksujen seuranta ja jäsenrekisterin pitäminen ajan tasalla

Johtokunnan jäsen

 • Erilaisia vastuualueita, esimerkiksi kokoaa tarvittaessa toimikunnan

Toimikunnan puheenjohtaja

 • Johtaa toimikuntaa ja sen toiminnan suunnittelua

Sihteeri

 • Seuran nimenkirjoittaja sääntöjen mukaisesti
 • Johtokunnan sekä seuran kokousten kutsujen, esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu, laatiminen ja arkistointi

Ohjaaja ja valmentaja

 • Ohjaa ja valmentaa lasten ja nuorten ryhmien toimintaa vastuuohjaajana, apuohjaajana tai valmentajana. Toimii henkilökohtaisena valmentajana. Kouluttautuu ja kehittää toimintaansa mahdollisuuksien mukaan.

Jäsen

 • On omien resurssiensa mukaan seuratoimintaan osallistuva harrastaja, kilpailija, ohjaaja tai sovitun toiminnan järjestäjä
 • Kouluttautuu vaativampiin tehtäviin nousujohteisesti
 • Vaikuttaa seuran toimintaan seuran kokouksissa tai toimikuntien kautta

5. Toiminnan alueet

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka alaisuudessa toimivat eri toimikunnat ja työryhmät. Johtokuntaan kuuluu edustus jokaisesta toimikunnasta, näin varmistetaan tiedonkulku ja tarkoituksen mukainen päätöksenteko.

Toimikunnat tekevät vuosittain toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen, jotka seuran vuosikokous hyväksyy. Vuoden alussa toimikunnat tekevät edellisen vuoden toimintakertomuksen. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät yksityiskohtainen toiminta, harjoitusten, leirien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Toiminnan alueet on jaoteltu toimikuntiin. Toimikunnat toimivat yhteistyössä tilanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Koko seuraa koskevat päätösehdotukset esitellään ja päätetään vuosikokouksessa, jossa valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti. Vuosikokouksessa vahvistetaan myös edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Nuoriso- ja valmennustoimikunta

Järjestää lapsille ja nuorille harjoituksia ympäri vuoden. Suunnistuskaudella keväästä syksyyn järjestämme RaN Junnujen eri tasoryhmien harjoituksia ja muita tapahtumia.

RaN Junnut tasoryhmiä ovat:

 • Metsähiiretalle 6v. (Aloitusryhmä)
 • Oravat -6-9v. (Aloitusryhmä)
 • Ketut 8-10v. (Jatkoryhmä)
 • Peurat 11-12v.
 • Hirvet 13-14v.

Kesäkauden päättyessä alkaa talvikauden ohjelma, jolloin on harjoituksia koulujen liikuntasaleissa, kuntosaleilla ja avoin sählyvuoro. Vuosittain järjestetään vanhempain iltoja, joissa keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista asioista ja vanhemmat voivat esittää omia näkemyksiään toiminnan kehittämiseksi.

 • Valmennusryhmä 11-21v. ja vanhemmat (RaN Junnujen n. 12-14v. mukaan harkinnanvaraisesti).

Valmennusryhmälle järjestetään säännöllisesti yhteisharjoituksia, leirejä ja kehittymistä seurataan.

Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseksi osallistumme Suomen Suunnistusliiton ja Suomen Olympiakomitean järjestämiin koulutustapahtumiin. Nuoriso- ja valmennustoimikunta koordinoi seurassa olevan valmennustietämyksen hyödyntämistä urheilijoiden henkilökohtaisessa kehittymisessä.

Urheilijoille pyritään tarjoamaan tavoitteiden mukaista valmennusta ja tarvittaessa hankitaan asiantuntija-apua seuran ulkopuolelta.

Kartta- ja kilpailutoimikunta

Vastaa siitä, että seuran käytössä on kaikkeen toimintaan ajantasaisia ja laadukkaita karttoja. Toimikunta ylläpitää kartoitussuunnitelmaa ja hyväksyttää sen vuosittain seuran johtokunnalla. koordinoi kaikkien seuran vastuulla olevien kansallisen tason kilpailujen järjestämisen. Toimikunnalla on käytössään kaikki seuran talkootyöresurssit.

Kuntosuunnistustoimikunta

Järjestää viikoittaiset Nokirastit huhtikuusta syys- lokakuulle. Tarpeen mukaan järjestetään myös muita suunnistustapahtumia kouluille ja työpaikoille. Jäsenistön osallistuminen eri rooleissa (ratamestarit, tapahtumavastaavat, yms.).

Harrastesuunnistustoimikunta

Järjestää aikuisille kuntoilutapahtumia tarpeiden mukaan ja aikuisten suunnistuskoulu kiinnostuksen mukaan. Kuntorastien yhteydessä tarjotaan suunnistusopetusta.

Tiedotustoimikunta

Vastaa seuran tiedottamisesta. Tiedottamiseen käytetään sähköpostijakelua, www -sivustoa, eri sosiaalisen median kanavia ja perinteistä jäsentiedotetta.

Talous- ja varainhankintatoimikunta

Vastaa seuran kirjanpidosta, rahaliikenteestä ja jäsenrekisteristä.

Varainhankinnan rungon muodostavat kuntosuunnistukset, kilpailujen järjestäminen ja seuramajan vuokraus. Lisäksi käytetään muita varainhankintakeinoja, mikä edellyttää jäsenten aktiivista panosta talkootoimintaan. Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan seuran jäsenet mahdollisimman laajasti.

Yleinen toiminta

Jäseniltään seura edellyttää pari kertaa vuodessa kuntorastien toimitsijana olemista, sekä osallistumista muihin erikseen järjestettävien tapahtumien talkootyöhön.

Toiminnan eri alueilla Rasti-Nokia tekee yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa. Kehittää Nokian kaupungin ja maanomistajien kanssa suunnistuksen toimintamahdollisuuksia ja tarjoaa omaa asiantuntemustaan käytettäväksi lajiamme koskevissa kysymyksissä.

6. Tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteena on saada lapset ja nuoret pitämään liikunnasta. Liikunnasta pyritään saamaan mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle elinikäinen ja terveellinen harrastus.

Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.

Oman osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua tehtäviin suunnistuksen ja järjestötoiminnan eri osa-alueille kuten ohjaajaksi, valmentajaksi, ratamestariksi tai kartoittajaksi.

Urheilulliset tavoitteet

Kaikille jotka haluavat kehittyä yksilötasolla huipulle, tarjotaan valmennusta ja tukea.

Suurviesteihin (Jukola, Venlat ja 25-Manna) osallistutaan joka vuosi. Nuoria kannustetaan osallistumaan tarjolla oleviin viesteihin. Tavoitteena olisi osallistua joka vuosi vähintään yhdellä joukkueella Nuorten Jukolaan.

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Lapsi ja nuori ohjataan kohti terveellistä ja monipuolista ruokavaliota ja säännöllistä ateriarytmiä, huomioiden ravinnon laadun merkitykseen urheilussa. Heille korostetaan myös riittävän levon ja palautumisen merkitystä. Tavoitteena on, että viimeistään murrosiästä alkaen he ovat sisäistäneet henkilökohtaisen elämänhallinnan merkityksen.

Aikuiset ovat esimerkkinä nuorille myös terveellisiin elämäntapoihin liittyvissä asioissa. Kiellettyjen aineiden, huumausaineiden, tupakanpolton ja nuuskankäytön suhteen Rasti-Nokia noudattaa nollalinjaa.

Yhteiskunnalliset tavoitteet

Seura on alueen maanomistajien arvostama kumppani, joka sopii asiat ja hoitaa oman osuutensa sopimuksista täsmällisesti.

Rasti-Nokia on Nokian kaupungin ja kaupunkilaisten tuntema ja arvostama seura, jonka yhteiskunnallisesti merkittävimmät toimintamuodot ovat koulujen suunnistusopetuksen tukeminen sekä kaikille avoimien ja hyvin järjestettyjen Nokirastit -kuntosuunnistustapahtumien järjestäminen.

7. Eettiset linjaukset

Korostamme seuramme toiminnassa terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Rasti-Nokia noudattaa toiminnassaan liiton linjauksen mukaisia päihdepelisääntöjä tapahtumissaan, leireillä ja kilpailumatkoilla.

Kilpailutoiminnassa noudatamme Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja antidopingtoimikunnan sääntöjä.

Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestämisessä noudatamme Suunnistusliiton ja Hämeen Suunnistuksen ohjeita ja määräyksiä. Otamme ympäristöasiat huomioon myös osallistuessamme muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Osallistumme Reilua peliä rasteilla -ohjelmaan, jonka keskeiset painopisteet tukevat muun muassa jokaisen omien tavoitteiden mukaista harrastamista, muiden harrastajien ja ympäristön huomioon ottamista sekä ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamista suunnistuksen avulla. Jokaisella on oikeus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti, kilpailijana, kuntoilijana, ohjaajana tai toimitsijana.

Seura tukee ja kannustaa nuorten ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia osallistumaan koulutukseen. Seura muistaa aktiivisesti toimintaan osallistuvia jäseniään kannustuspalkinnoilla.

8. Palkitseminen ja kiittäminen

Seura palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita ja seuratoiminnassa aktiivisesti mukana olleita seuran jäseniä. Nuoriso- ja valmennustoimikunta sopii palkitsemiskriteereistä kevätkokouksessa ennen kauden alkua ja syyskokouksessa päätetään palkintojen saajat.

Palkitsemistilaisuus ja samalla kauden päätös tapahtuma pidetään kesäsuunnistuskauden lopussa.

Palkitaan kaudella ansioituneita urheilijoita palkitsemiskriteerien mukaisesti seuraavasti:

 • Vuoden RaN Junnut harjoitusaktiivit
 • RaN Junnut Sarjakilpailu -osallistuneet sarjoittain
 • Vuoden RaN Junnut tulokas -kiertopalkinto + muistopalkinto
 • Vuoden RaN Junnut kehittyjä -kiertopalkinto + muistopalkinto
 • Vuoden RaN Junnut menestyjä -kiertopalkinto + muistopalkinto
 • Vuoden RaN Junnut kilpailuaktiivi -kiertopalkinto + muistopalkinto
 • Seuran mestarit -mitali
 • Seuran mestarit pääsarja
 • Seuran paras suunnistaja
 • Stipendien saajat stipendisäännön mukaan
 • Erillispalkinto muusta menestyksestä harkinnan mukaan.

Palkitaan seuratoimijoina ansioituneita talkoolaisia seuraavasti:

 • Vuoden RaN Junnut ohjaaja
 • Vuoden juniorivalmentaja
 • Vuoden ratamestari
 • Vuoden talkoolainen
 • Erillispalkinto muusta seuratoimintaan osallistumisesta harkinnan mukaan.

Palkitaan ansiomerkein

 • Suunnistusharrastusta edistäväistä toimista seura-, alue- ja valtakunnan tasoilla haetaan seuran juhlavuosina jaettavia ansiomerkkejä eri tasoilla tai erillispalkinto muusta menestyksestä harkinnan mukaan.

9. Pelisäännöt

Kaikki RaN Junnut ja valmennuksen ryhmät, sekä vastuuohjaajat ja valmentajat sopivat kauden alussa pelisäännöistä. Myös lasten ja nuorten vanhemmat sopivat pelisäännöistä vastuuohjaajien kanssa. Leireille ja kisamatkoille laaditaan omat pelisäännöt tarpeen mukaan.

Pelisääntöjen tarkoituksena on edistää ryhmähenkeä, turvallisuutta ja positiivista ilmapiiriä.

Harjoitusten onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Näin luomme kaikille parhaat mahdollisuudet kehittyä mielekkään harrastuksen parissa ja kaikki viihtyvät.

 1. Saavumme harjoituksiin ajoissa
 2. Emme pilaa harjoitusta omalla toiminnallamme ja kunnioittamme harjoituksissa toisiamme. Pyydän, saan ja annan apua tarvittaessa.
 3. Harjoituspaikkamme on luonnossa, missä tulee käyttäytyä asiaan kuuluvasti: emme roskaa, emme turmele luontoa, emmekä riko luonnonrauhaa
 4. Kilpailuissa edustamme Rasti-Nokiaa ja käytämme seuran edustusasua ja käyttäydymme asianmukaisesti
 5. Kiitämme ja kannustamme toiminnassa mukanaolevia sekä edellytämme siistiä kielenkäyttöä ja urheilullista käytöstä kaikilta.

Erimielisyydet

Jos pelisääntöjen noudattamisessa syntyy erimielisyyttä, jota ei voida ratkaista ryhmän sisällä menetellään seuraavasti:

 • Lasten ja nuorten toiminnasta vastaavat osallistuvat keskusteluun ja pyrkivät löytämään sovun
 • Seuraavaksi nuoriso- ja valmennustoimikunta yhdessä osallistuvat keskusteluun
 • Viimeisenä keinona asiaa viedään johtokuntaan käsiteltäväksi, joka ratkaisee asian parhaaksi katsomallaan tavalla.